Axtarışın nəticəsi

Sahə ustası

1 boş iş yeri

Bərpaçı rəssam

1 boş iş yeri

Paltar saxlayan

1 boş iş yeri

Fond mühafizəçisi

1 boş iş yeri

Fəhlə

1 boş iş yeri

Aşpaz köməkçisi

1 boş iş yeri

Fəhlə

2 boş iş yeri

Çilingər

2 boş iş yeri

Gözətçi

1 boş iş yeri

Təsərrüfat müdiri

1 boş iş yeri