Axtarışın nəticəsi

Kimyaçı

1 boş iş yeri

Çörəkçi

8 boş iş yeri

Fəhlə

2 boş iş yeri

Fəhlə

14 boş iş yeri

Təsərrüfat müdiri

1 boş iş yeri

Çörəkçi

4 boş iş yeri

Satıcı

2 boş iş yeri

Fəhlə

1 boş iş yeri

Nəqliyyat çilingər

1 boş iş yeri

MQK və QPS çilingər

1 boş iş yeri